Transporter och logistik

Samhället ställer höga krav på snabba och effektiva transporter med större miljöhänsyn. Därför måste Falköpings kommun fortsätta att stimulera en utveckling av nya transportlösningar och transportinfrastruktur.

Skaraborg Logistic Center

Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar (privata och offentliga) som sker inom logistikområdet i Falköping och är den logistiska länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Särskilt fokus ligger på intermodalitet, det vill säga transporter som sker med fler än ett transportsätt.

Satsningen på logistikområdet är mycket betydelsefullt för Falköpings och Skaraborgs utveckling. En kraftfull satsning på kombinerade transportlösningar ger i förlängningen nya arbetstillfällen inom logistikområdet (tjäntesektorn) vilket samtidigt ställer krav på satsningar på olika kompetenshöjande insatser.

Mer information finns på skaraborglogisticcenter.se. Länk till annan webbplats.

Där hittar du bland annat:

  • järnvägsnätsbeskrivning
  • trafiksäkerhetsinstruktion för kommunens järnvägsnät
  • information och nyheter om Skaraborg Logistic Center

Dispens för bred, lång eller tung transport

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

Vilka transporter kräver dispens?

Du måste söka dispens för transporter som är bredare än 2,60 meter eller som är längre än 24 meter. Det samma gäller tunga transporter men vilken vikt som kräver dispens beror på vilken bärighetsklass vägen har.

Du som framför transporten är ansvarig att ta reda på vilka krav som gäller för vald färdväg och att söka de tillstånd som behövs.

Så här ansöker du för transport inom Falköpings kommun

Om transporten endast sker inom Falköping kommun ska du ansöka om dispens hos Falköping kommun. För att ansöka om dispens går du till vår  e-tjänst för ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport Länk till annan webbplats.

Om transporten ska ske på statlig väg så måste kommunen skicka ärendet på remiss till Trafikverket. Kommunens handläggningstid påverkas av hur lång tid det tar att få ett yttrande från Trafikverket.

Så här ansöker du för transport genom flera kommuner

Om transporten ska ske genom flera kommuner ska din ansökan göras till Trafikverket. Ansökan gör du på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Tänk på att kommunen ska yttra sig över transporten vilket påverkar handläggningstiden.