Kommunjägare

Falköpings kommun har ett antal kommunjägare vars uppgift i första hand är bedöma om skadade och sjuka djur behöver avlivas.

Kommunjägarna har tillstånd att bedriva jakt inom detaljplanelagt område och fastighetsägare kan, på egen bekostnad, anlita dessa för att avhjälpa till exempel grävlingar och andra djur som kan åsamka skada.

Kontakta kommunjägaren genom Falköpings kommuns växel på telefon 0515-88 50 00, så förmedlar de kontakt.