Pressrum

Är du journalist och har frågor till oss kan kommunens kommunikatörer hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person inom kommunens verksamhet.

Behöver du foton eller annat underlag är du också välkommen att kontakta kommunens kommunikatörer.

Pressmeddelanden

Pressbilder tjänstepersoner

Ann-Charlotte Lilja

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Erna Pezic

Erna Pezic, stadsbyggnadschef

Håkan Persson

Håkan Persson, IT-chef

Karina Bronell

Karina Bronell, skolchef Barn- och utbildningsförvaltningen

Linda Karelid

Linda Karelid, kanslichef

Magnus Fleischer

Magnus Fleischer, ekonomichef

Magnus Schedin

Magnus Schedin, socialchef Socialförvaltningen

Magnus Sundén

Magnus Sundén, näringslivschef

Maria Axelsson

Maria Axelsson, HR-chef

Mia Wallengren

Maria Wallengren, kultur-/fritidschef Kultur- och fritidsförvaltningen

Pia Alhäll

Pia Alhäll, kommundirektör

Pontus Düring

Pontus Düring, förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Pressbilder politiker

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande

Karola Svensson (C)

Karola Svensson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande