Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni utan religiösa inslag. Den kan genomföras i stadshuset eller på annan lämplig plats.

Äktenskap kan ingås av två personer som är av samma eller olika kön. Ni bestämmer själva inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vill vigas ensamma eller tillsammans med gäster. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Så här gör du

Kontakta Skatteverket

Fyll i och skicka in Skatteverkets blanketter Hindersprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880) samt Efternamn, Anmälan (SKV 7831). Blanketterna finns på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Efter cirka en vecka skickas intygen hem till er med posten (Intyg Vigsel samt Intyg Hindersprövning). Intygen gäller endast i fyra månader.

Boka tid

Borgerlig vigsel sker i första hand i Stadshuset, måndag till fredag under kontorstid. Övriga tider kan bokas med vigselförrättare i mån av tid.

Om vigsel sker på annan plats, ska bilersättning (18,50 kronor/mil) betalas direkt till vigselförrättaren.

Ta kontakt med en av förrättarna och boka tid för vigsel. Förrättarna utses av Länsstyrelsen.

Lämna intyg och anmälan i god tid

De två originalintygen från Skatteverket + kommunens blankett Anmälan om vigsel Pdf, 278.5 kB. ska skickas eller lämnas till receptionen i stadshuset.

Istället för kommunens blankett kan du välja att göra en anmälan om vigsel via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Oavsett om ceremonin äger rum i stadshuset eller på annan plats, vill vi ha dessa tre blanketter senast en vecka före vigseln.

Tolkning

Om någon av er inte talar/förstår svenska eller engelska, ansvarar ni själva för att en vuxen vän eller släkting kan tolka vad som sägs under ceremonin. Tolken kan även vara vittne. Observera att blivande makar inte kan tolka åt varandra. På kommunens anmälningsblankett skriver ni namn och adress på den som ska tolka vid vigseln.

Vigselförrättare

Vittnen

Två personer ska bevittna ceremonin och skriva under protokollet för vigseln. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Vittnenas namn och adress fylls i på kommunens anmälningsblankett. Om ni saknar egna vittnen kan vi hjälpa er med detta under kontorstid. Ni måste då visa legitimation i samband med vigseln.