Missbruk och beroende

Har du, eller har du någon anhörig som har beroendeproblem? Det kan gälla missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Om du är orolig för någon i din omgivning eller om du själv behöver hjälp kan du vända dig till socialtjänsten.

Missbruk

Råd och stöd

Om du har problem med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du få hjälp av socialtjänsten. I Falköping arbetar vi först och främst med behandling på hemmaplan och vi har olika stöd- och behandlingsinsatser att erbjuda.

Behandling

Din första kontakt med oss är ett möte med en erfaren socialsekreterare för en första bedömning av dina behov och önskemål. Vid fortsatt behov av stöd eller insatser från socialtjänsten slussas du vidare för en utredning enligt socialtjänstlagen (SoL). Utredningen utmynnar i förslag på lämpliga insatser utifrån dina behov. Vi handlägger även ärenden med stöd av lag om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM).

Du är välkommen att kontakta mottagningssektionen för råd och stöd via socialtjänstens reception.

Testa dina alkoholvanor med alkoholprofilen Länk till annan webbplats.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Ungdomars alkohol- och drogvanor

I Falköpings kommun genomförs en drogvaneundersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) var tredje år.

Alla ska kunna träna på dopningsfria anläggningar

Falköpings kommun ingår det nationella nätverket PRODIS. Det arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Cirka 100 kommuner och 600 träningsanläggningar är anslutna och de arbetar alla med den gemensamma arbetsmetoden 100% ren hårdträning.

100 % ren hårdträning

Metoden ska minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Detta sker genom att anläggningarna utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i tillsammans med träningsbranschen, polisen, riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Centrala delar i arbetsmetoden är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, tränings- ansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) för att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten och vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
  • Diplomering av träningsanläggningar
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.