Upphandling och inköp

Falköpings kommun köper varor och tjänster för drygt 1 miljard kronor per år. Berörd förvaltning ansvarar för sina respektive inköp, avrop av ramavtal och upphandlingar.

Eftersom kommuner räknas som upphandlande myndigheter lyder vi under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lagar och regler vid upphandling

Hos Konkurrensverket finns aktuell information om lagar och regler för offentlig upphandling Länk till annan webbplats.. Hos Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats. finns information om hur upphandlingsprocessen för varor och tjänster är utformad. Det finns även en rad andra tjänster som kan vara användbara för dig som vill lära dig mer om offentlig upphandling.