Flygfotografering med drönare

Falköpings kommun samlar in data via flygfotografering med drönare. Den används sedan till höjdmodeller för exempelvis projektering, kartmaterial till detaljplaner och uppdatering av kommunens kartdatabas. 

Drönartekniken gör det möjligt för oss att inhämta data smidigt och framförallt riskfritt i jämförelse med de säkerhetsrisker som finns vid konventionell mätning nära/på vägar och andra riskfyllda områden.

För den mätbaserade drönarverksamheten används två olika modeller utrustade med gps och kamera. Drönare flygs under uppsikt av en pilot/operatör med hjälp av en fjärrkontroll och/eller gps-programmerad bana.

Falköpings kommun har tillstånd från berörda myndigheter. Dessutom har kommunen en ansvarsförsäkring gällande tredje part och annan egendom.

Kartan visar planerad flygfotografering.

Vanliga frågor och svar

Hur informeras allmänheten om drönarflygningarna?

Information finns här på hemsidan och vid flygning bär piloten en varselväst märkt ”Drönarpilot”.

Var och när får ni flyga med drönare?

Tider för flygning med drönare styrs inte av något regelverk men kommer ske under normal kontorstid/på dagtid.

Syns jag på flygfoton?

Personer kan komma med på flygfoton men kommer då ”överskuggas” (alternativt oskärpa) för att det inte ska vara möjligt att känna igen ansikten (flygfoto publiceras inte).

Används flygfoton till annat än det som anges ovan?

Nej, flygfoton kommer inte att användas till annat.

Får jag prata med piloten under flygning?

Nej, piloten måste kunna hålla uppsikt och garantera en säker flygning.

Finns det risk för människor, djur eller egendom?

Risken att skada människor, djur eller egendom bedöms som minimal vid flygning med drönare. Drönaren är programmerad att följa en rutt enligt gps. I det fall den skulle förlora kontakten med gps tar piloten över kontrollen. Drönaren har flera motorer och skulle en motor stanna kan den fortfarande flygas säkert. Den har även ett inbyggt sensorsystem för att väja för hinder till exempel träd, stolpar eller byggnader. Motorerna drivs av batterier och piloten varnas om de skulle ta slut så drönaren kan flygas tillbaka för landning.