Student

Som student har du många möjligheter hos oss.

Examensarbete

Du som är student är varmt välkommen att skriva ditt examensarbete hos oss i Falköpings kommun. Detta är ett bra tillfälle för både dig och oss att knyta nya kontakter.

Examensarbetet är en bra möjlighet för dig att få en inblick i Falköpings kommuns breda organisation samtidigt som vi kan få delar av vår verksamhet belysta ur ett externt perspektiv.

Ämnen

Vi tar gärna emot förslag på ämnen eller frågeställningar som du vill skriva om.

Inom vissa områden har vi förslag på ämnen:

  • God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Hur budgetar och följer vi upp? (Ekonomiavdelningen)
  • Nya redovisningslagen för kommuner - Effekter och planering av ekonomi.(Ekonomiavdelningen)
  • Jämförelse mellan kommuner. (Ekonomiavdelningen)
  • Finansiell profil. Vilka nyckeltal ska en kommun styra på? (Ekonomiavdelningen)
  • Vad är det som gör att medarbetare stannar kvar på sin arbetsplats i Falköpings kommun? (HR-avdelningen)
  • Hur lockar vi fler unga till yrken inom välfärden? (HR-avdelningen)

Skicka intresseanmälan

Om du är intresserad av att skriva examensarbete hos oss, skicka in din intresseanmälan till HR-avdelningen. För att ett examensarbete ska bli aktuellt måste ämnet vara relevant inom den kommunala verksamheten och att det finns resurser att avsätta, för att bistå dig som student.

Skicka in intresseanmälan för examensarbete Länk till annan webbplats.

Plugga på annan ort - utnyttja Lärcenter

Funderar du på att plugga i en annan ort än Falköping?

Du vet väl att du kan utnyttja Lärcenter. Här får du tillgång till vägledning, bibliotek, café, studieutrymmen, datorer och annan teknik med mera. Du har också möjlighet att skriva dina tentor här Länk till annan webbplats..

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärare

Lärarutbildningen innehåller både kurser på högskola/universitet och delar som du gör på en skola eller förskola. I VFU:n får du som är lärarstudent följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten på våra enheter i Falköpings kommun.

Utbildningen genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, kulturskola, vuxenutbildning eller inom annan pedagogisk verksamhet som är intressant för dig som blivande lärare.

I verksamheten handleds du av en lärare, förskollärare eller fritidspedagog, beroende på vilket program du läser.

Socionom

Du som utbildar dig till socionom kan välja att göra din VFU hos oss. Efter avslutad VFU finns möjlighet att söka till vårt traineeprogram.

Som praktikant hos oss får du en eller två handledare som introducerar dig till arbetet. Du har möjlighet att göra din VFU inom myndighetsutövning men även inom behandlingsarbete eller på något av våra HVB-hem.

Vi har kontakt med flera högskolor/universitet som vi tar emot praktikanter ifrån.