Unga tar ordet

Unga tar ordet jobbar för att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen, så att Falköping ska bli en ännu bättre plats för unga att bo och leva på! Unga har kompetens och kunskap som samhället måste ta vara på.

Unga tar ordet är en länk mellan unga i Falköpings kommun, tjänstepersoner och politiker. Genom att bära ungas röster i olika frågor som rör unga kan kommunen utvecklas med ett ungdomsperspektiv.

Unga tar ordets verksamhet utgår från den nationella ungdomspolitiken Länk till annan webbplats. och konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen Länk till annan webbplats..

Alla barn och unga har rätt att utvecklas, rätt att uttrycka sin åsikt och rätt att känna till sina rättigheter. Alla barn och unga som lever och verkar i Falköpings kommun ska känna sig delaktiga i och medansvariga för samhällsutvecklingen.