Fritidsgårdar

På kommunens fritidsgårdar jobbar vi aktivt för att erbjuda ungdomar en trygg miljö med möjlighet att växa och utvecklas.