Publicerad: 2020-06-17

Platåskolan får ny projektsida på webben

I mars 2017 fattades beslut om en ny skolorganisation i Falköpings kommun, i det beslutet ingick bland annat att bygga en ny högstadieskola i Falköping. Ända sedan dess har förberedelserna för ett nytt högstadium pågått. Det är ett grundligt förarbete som gjorts de här åren, både vad det gäller byggnaden och dess placering och skolan som lärmiljö och arbetsplats.

platåskolans entre

Platåskolan - där kunskapen sitter som berget

En projektsida för Platåskolan finns nu på www.falkoping.se/plataskolanlänk till annan webbplats där det går att följa arbetet som pågår. Nu väntar besked om detaljplanen vinner laga kraft och bygglovet beviljas, innan det första spadtaget kan tas.

FRAMTIDEN NÄSTA. FÖR SKOLAN OCH OSS PÅ FALBYGDEN.