Ungdomskalendern

Här samlar vi allt som händer i Falköping som vi hoppas att ni kan tycka är roligt!

  • 2019-11-13

    Framtiden är nu! Tema: Centrum

    E bild med grön bakgrund och texten Framtiden är nu, Tema Centrum. Bakgrunden är grön och på den finns en bild av centrum och tre gula smileys med olika ansiktsuttryck.
    Hur vill du att framtidens centrum ska kännas och vara? Varje år hålls Framtiden är nu! - ett forum för ungas åsikter. I år handlar Framtiden är nu om centr...