Våra uppdrag

Unga tar ordets mål är att öka ungas inflytande och delaktighet i kommunen. Uppdrag som unga kommunutvecklare jobbar med ska följa målet.

Demokratidagen för åk 9

Demokratidagen för alla elever i Åk 9 genomfördes i september 2018 på uppdrag av Barn- och Utbildningsförvaltningen. 450 elever samlades under dagen för att lyssna på en debatt mellan ungdomsförbunden som bestod av frågor som eleverna själva skickat in på förhand, mingel med ungdomsförbunden och med föreningar som till exempel Sveriges Ungdomsråd och Pride Skaraborg.

Årsredovisningen 2018

De unga kommunutvecklarna fick i uppdrag att se över Årsredovisningen 2018 av Falköpings kommunstrateg. Kommunutvecklarna lät andra unga i komunen avgöra vilket område som de skulle koncentrera sig på genom att skicka ut en fråga i SpeakApp. Ungas psykiska hälsa var det alternativ som flest unga tyckte var det viktigaste. Resultatet av uppdraget blev en film där de unga kommunutvecklarna presenterar sin syn på hur Falköping arbetar med frågan.