Unga kommunutvecklare

Just nu finns det nio unga kommunutvecklare som arbetar för att utveckla kommunen ur ett ungdomsperspektiv.

För att ungas röster ska höras!

Unga kommunutveckare handlägger Unga tar ordet-potten som är till för ungas idéer! Vill du hålla i ett evenemang eller göra någon aktivitet för andra unga i kommunen? Då kan du få hjälp med pengar genom Unga tar ordet-potten. Att besluta om en idé som får pengar är en av många saker som unga kommunutvecklare gör.

Unga kommunutvecklare planerar även en del aktiviteter med olika förvaltningar i kommunen, finns som stöd för alla som arbetar med och för unga samt tar emot uppdrag från tjänstepersoner och politiker. Alla uppdrag ska genomsyras av målet om att öka ungas inflytande och delaktighet.

Dessutom jobbar unga kommunutvecklare ständigt med att öka och förenkla ungdomars möjlighet att nå fram med sina åsikter till politiken.

Vill du ta kontakt direkt med unga kommunutvecklare? Hör av dig till ungakommunutvecklare@falkoping.se