Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en ungdomsenkät som ger Unga tar ordet och Falköpings kommun kunskap om vilka områden vi måste jobba med för att unga i Falköping ska trivas och ha det bra.

Arbete med unga kräver kunskap om unga

För att Falköping ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt med att göra vår kommun till en trivsam, trygg och rolig plats för unga att leva och bo på så använder vi enkäten LUPP. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och frågorna i enkäten ger svar på hur NI ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, er hälsa och trygghet, fritid, och hur ni ser på er egen framtid.

Era svar ger oss kunskap om hur livssituationen ser ut för Falköpings ungdomar - vilket ju är jätteviktigt för att politiker, tjänstepersoner och vi på Unga tar ordet ska kunna ta rätt beslut när det kommer till det jobb vi gör!

Varför LUPP?

LUPP genomfördes för första gången 2015 och resultatet ledde fram till att Falköping anställde en person som ungdomsstrateg - ett jobb som inte hade funnits i kommunen tidigare. Ungdomsstrategen tog i sin tur initiativ till att anställa unga kommunutvecklare genom feriepraktiken, vilka i sin tur tog initiativ till att bli anställda i kommunen och jobba vidare med ungdomsdemokrati.

LUPP är alltså en del av skälet till att verksamheten Unga tar ordet, ungdomsstrategen och unga kommunutvecklare finns! Vad kan LUPP 2018 leda till för förändringar? Det är det vi vill veta!

Genomförandet och spridningen av enkäten

LUPP genomfördes i alla klasser i åk 8 i grundskolan och år 2 på gymnasiet under hösten 2018. Under 2019 färdigställdes rapporten och eleverna fick återkoppling och möjligheten att komma med input på resultatet. Därefter rapporterades resultatet till politik och tjänstepersoner i kommunen.

Falköpings LUPP-logga

Resultatet

LUPP-resultatet sprids i form av affischer och en fullständig rapport. Om det finns intresse för att fördjupa sig ytterligare i något område i rapporten så går det fint att kontakta oss!

Affisch med gul bakgrund med info ur LUPP: 87% av ungdomarna är nöjda med sin fritid. Killar ägnar sig oftast åt: Träning/idrott (81%) -	Data-, online- och TV-spel (81%), Är ute i naturen (54%), Läser böcker, tidningar, bloggar eller liknande (38%). Tjejer ägnar sig oftast åt:  -	Träning/idrott (78%), Är ute i naturen (55%), Läser böcker, tidningar, bloggar eller liknande (50%), Håller på med foto, film, tecknar, målar, pysslar, syr eller liknande (38%).  Andelen unga som oftast känner sig trygga har minskat i stan/centrum, kollektivtrafiken och i det egna bostadsområdet.
Affisch med info ur LUPP: Citat: ”Jag vill att vi ska få det bättre med framförallt dagens betygssättning och få bort stress som många gymnasieelever lider av i dag.” – tjej, år 2, Ållebergsgymnasiet. 81%  av ungdomarna i Falköpings kommun vet vart de kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt.Killar 2018 anser sig må ungefär likadant som killar 2015 - 85% bedömer sin hälsa som ganska eller mycket bra. Andelen tjejer  som bedömer sin hälsa som ganska eller mycket bra har minskat från 78% till 65%. Tjejer som känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare har ökat från 44% till 55%. För killar har den siffran minskat från 32% till 28%. Drygt 90% av ungdomarna ser positivt på sin framtid.
Citat: ”Eftersom skolan tar upp den mesta av min tid skulle jag vilja att vi elever fick påverka skolan mer. Bland annat när det kommer till hur vi arbetar på lektionerna.” 85% av eleverna i år 2 är ganska eller väldigt nöjda med skolan. 80% i åk 8 trivs med stämningen i skolan.1 av 5 killar anger att rasism förekommer i skolan. På frågan om vad som orsakar stress för unga är skolan och betygen de vanligaste svaren. Fler tjejer (65%) än killar (50%) i år 2 vill studera vidare efter gymnasiet.
Affisch med info ur LUPP: Citat: ”Jag vill påverka skolan och fritiden, att det ska finnas mer saker att göra på fritiden för en ungdom i Falköping.” 56% av högstadieungdomarna och 66% av gymnasieungdomarna (högre % än Sverige i snitt) vill vara med och påverka frågor i kommunen. Andelen killar som vill vara med och påverka har ökat sen 2015. Var fjärde elev i Falköping anser sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Det vanligaste sättet att engagera sig är via internet genom att gilla, dela eller diskutera inlägg som handlar om politik eller samhällsfrågor. Vad vill DU påverka? Tala om det för oss i SpeakApp – appen för ungas inflytande i kommunen!