Unga tar ordet

Unga tar ordet är en verksamhet som jobbar med ungas delaktighet och inflytande i kommunen, så att Falköping ska bli en ännu bättre plats för unga att bo och leva på!

Muralmålning i Falköping. Fyra unga personer mot en bakgrund av gult, rött och orange.

För att ungas röster ska höras!

Unga tar Ordet har en pott med pengar (Unga tar ordet-potten) som man kan ansöka om, om man vill hålla i ett evenemang eller göra någon aktivitet för andra unga i kommunen. Att besluta om vilka förslag som får medel är en av många saker som vi som unga kommunutvecklare gör. Bland annat så planerar vi aktiviteter med olika förvaltningar i kommunen. Ett exempel är Demokratidagen som hölls för niorna i Falköpings kommun den fjärde september 2018 tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Vi går också på en del möten med de olika förvaltningarna och tjänstepersonerna i kommunen som vill veta hur unga tycker och tänker i olika frågor, vilket bidrar till att ungas röster blir hörda. Dessutom jobbar vi ständigt med att öka och förenkla ungdomars möjlighet att nå fram med sina åsikter till politiken.

Vi är länken mellan unga och politiken!

Bild på Unga tar ordets logga i mörkblått