LUPP 2018

LUPP är en ungdomsenkät som ger Unga tar ordet och Falköpings kommun kunskap om vilka områden vi måste jobba med för att unga i Falköping ska trivas och ha det bra.

Arbete med unga kräver kunskap om unga

För att Falköping ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt med att göra vår kommun till en trivsam, trygg och rolig plats för unga att leva och bo på så använder vi enkäten LUPP. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och frågorna i enkäten ger svar på hur NI ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, er hälsa och trygghet, fritid, och hur ni ser på er egen framtid.

Era svar ger oss kunskap om hur livssituationen ser ut för Falköpings ungdomar - vilket ju är jätteviktigt för att politiker, tjänstepersoner och vi på Unga tar ordet ska kunna ta rätt beslut när det kommer till det jobb vi gör!

Varför LUPP?

LUPP genomfördes för första gången 2015 och resultatet ledde fram till att Falköping anställde en person som ungdomsstrateg - ett jobb som inte hade funnits i kommunen tidigare. Ungdomsstrategen tog i sin tur initiativ till att anställa unga kommunutvecklare genom feriepraktiken, vilka i sin tur tog initiativ till att bli anställda i kommunen och jobba vidare med ungdomsdemokrati.

LUPP är alltså en del av skälet till att verksamheten Unga tar ordet, ungdomsstrategen och unga kommunutvecklare finns! Vad kan LUPP 2018 leda till för förändringar? Det är det vi vill veta!

Genomförandet och spridningen av enkäten

LUPP genomfördes i alla klasser i åk 8 i grundskolan och år 2 på gymnasiet under hösten 2018. Resultatet kommer spridas under 2019 när en rapport är färdig samt eleverna har fått återkoppling och möjligheten att komma med input på resultatet.

Falköpings LUPP-logga