Info om oss

Unga tar ordet är en verksamhet i kommunen som jobbar med ungas rätt till att få vara med och bestämma. I Unga tar ordet jobbar en ungdomsstrateg och en grupp unga kommunutvecklare, ungdomar som är mellan 16 och 19 år gamla.

Unga kommunutvecklare

Kommunen har anställt oss som unga kommunutvecklare. Vårt uppdrag är att hjälpa till att utveckla Falköpings kommun ur ett ungdomsperspektiv.

I kommunen finns många olika förvaltningar (typ avdelningar) och vi tillhör kultur- och fritidsförvaltningen. Vi jobbar framför allt med mötesplatser och aktiviteter för ungdomar. Unga tar ordet är en verksamhet som har pengar till ungdomars nyskapande projekt och arrangemang, läs mer under Unga tar ordet.

Vårt uppdrag är att vara en länk mellan ungdomar och tjänstepersoner och politiker i Falköpings kommun.

Bakgrund

Tjänsten ungdomsstrateg skapades 2015 efter att en LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförts. Enkäten visade att över hälften av Falköpings unga vill vara med och påverka i kommunen, men bara ungefär en fjärdedel trodde sig ha möjlighet att föra fram en åsikt till kommunpolitiken.

Det ville Falköping ändra på - alla unga som vill vara med och påverka ska kunna göra det! Därför anställdes också unga komunutvecklare som nu jobbar med att utveckla ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i politiken i Falköping.