HBTQI+

Den ideella gruppen KulturCrew består av unga som bland annat arrangerar HBTQI-café för unga. Du som är mellan 13 och 25, delar värderingen om allas lika värde och identifierar dig med eller stöttar HBTQI+ är välkommen.