Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål vid Hornborgasjön, Billingen och Vallebygden

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att öka medvetenheten om den påverkan som både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma genom att gör andra val än idag kan på detta sätt tydligt belysa frågornas betydelse.

man som pumpar sin cykel vid en pumpstation.

Foto: Skara kommun

Projekt

Klimatsmarta boende och besöksmål är ett projekt som vill öka kunskapsnivån hos turistföretag om hur de tre hållbarhetskriterierna i Agenda 2030 hänger ihop. Med denna kunskap kan både företaget och lokalsamhället utvecklas. Fler arbetstillfällen under lägre tid av året kan skapas samtidigt som påverkan på miljö och omgivande natur begränsas så mycket som möjligt.

Ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet är de tre kriterierna som Agenda 2030 arbetar efter och alla tre är lika viktiga för att vi skall nå en långsiktig hållbarhet.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att man driver sitt företag med rimlig avkastning och ett smart sätt är att minska på onödiga utgifter, som energislöseri.
  • Ekologisk hållbarhet är att minska påverkan på vår omgivning, minska slitaget genom att sprida ut säsongen, inte marknadsföra känsliga platser för hårt, värna hotade arter och rara växter.
  • Social hållbarhet är att förvalta och förädla sitt levande kapital i form av personal. Bra arbetsvillkor och rätt utbildning gör att personalen engageras sig och ger en bättre service. Är de dessutom från trakten ökar chansen för att stärka lokalsamhället ekonomiskt.

För att få en djupare kunskap om varje område genomför vi föreläsningar med spännande personer som själva driver företag inom turistnäringen.

Projektet drivs av energi- och klimatrådgivnigen i Falköping i samarbete med kollegorna i Skara och Skövde samt turistorganisationerna i de tre kommunerna samt Visit Hornborga. Projektet finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Föreläsningar

8 november kl 12 – 17. Föreläsningar och Workshop (plats och tid meddelas senare)
Föreläsning om solceller, elbilar och laddinfrastruktur. Vi återkopplar hur det gått i projektet och vad som kan göras bättre. Visit Hornborga pratar om vilka visioner man har framåt.

Anmälan till föreläsningar och workshop:

Skriv namn och företag i anmälan. Meddela även eventuella allergier/specialkost till: thomas.skagenborg@falkoping.se

Vid anmälan: Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt följande:
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke. Ansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i Falköpings kommun som behöver dina uppgifter för att kunna administrera föreläsningarna. De som får ta del av dina uppgifter är projektansvariga och arbetsgruppen Visit Hornborgasjön. Lagringstiden för uppgifterna är 2 veckor efter genomförd föreläsning. Frågor om behandlingen kan ställas till kskansli@falkoping.se. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter se www.falkoping.se/samtycke. Länk till annan webbplats.

Boka in en kostnadsfri energi- och klimatrådgivning!

Nu har du som besöksnäringsföretag möjlighet att boka in ett platsbesök med energi- och klimatrådgivaren från din kommun för att se hur ni ligger till just nu och hur ni kan bli bättre. Under besöket går rådgivaren även igenom de tre hållbarhetskriterierna ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet utifrån framtagna checklistor och ger förslag på förbättringar inom alla områden.

Platsbesöken hos er företagare planeras från april – juli på en tid som passar er. Låter det intressant? Gör i så fall en intresseanmälan här! Länk till annan webbplats.

Elcyklar i Varnhem och Broddetorp

Som en del i projektet genomförs även en pilotstudie där 6 elcyklar har
placerats ut vid busshållplatsen i Varnhem och 6 elcyklar vid återvinningsstationen i Broddetorp. Dessa elcyklar, som hyrs via en app, kommer finnas där tills 9 oktober och kan användas av både besökare och boende i området. Cyklarna är även utrustade med hjälmar. Det här är ett sätt att utvärdera möjligheterna att lösa ”the last
mile” för besökarna, det vill säga hur man ska kunna ta sig runt i området på
ett hållbart sätt, genom att ställa bilen och använda kollektivtrafiken.
Det går att hyra cykeln per minut eller per dygn. Läs mer här! Länk till annan webbplats.