Publicerad: 2020-06-24

Under vecka 29-31 sker inga mätarbyten eller vattenavstängningar för företag eller privatpersoner

Tänk på att planera ditt arbete om du ska utföra ett arbete på tomt eller inne i fastigheten som kräver avstängning av vatten. Under vecka 29-31 sker inga vattenavstängningar för fastighetsägare som ska utföra arbete på tomt. Detta gäller även uppsättning av vattenmätare.

Vid akuta driftproblem och driftstörningar så som dåligt tryck, brist på vatten eller vattenläcka kontaktar du antingen kundtjänst VA-avdelningen under dagtid eller jouren under övrig tid.

OBS!

Servisventilen ägs av Falköpings kommun och får endast öppnas eller stängas av berhörig kommunalanställd personal.


* Servisventilen sitter på ledningen som förbinder en fastighet med den allmänna VA-anläggningens ledningsnät och ligger vanligtvis 0,5 meter utanför tomtgräns, undantag finns.

Kontakt (dagtid vardag)

Kundtjänst VA-avdelningen
kundtjanst.va@falkoping.se
0515-88 52 70

Kontakt (övrig tid)

Park/Gata Jour
0515-88 77 77