Feriepraktik 2020

Ansökan för feriepraktik 2020 är stängd

Feriepraktik är en chans för dig, som går första eller andra året på gymnasiet och är boende i Falköpings kommun, att prova på hur det är att arbeta i någon av kommunens olika verksamheter. Du får nya erfarenheter och kan få en referensperson som du kan använda när du söker jobb i framtiden.

Som feriepraktikant ersätter du inte ordinarie personal utan är en extra resurs i verksamheten. Du får vara med i det dagliga arbetet och utföra enklare arbetsuppgifter för att få en god inblick i yrket. De flesta platser finns inom verksamheter för vård och omsorg, barnomsorg, lokalvård, vaktmästeri, kök samt park- och fastighetsskötsel.

Erbjudande om plats

Du som sökt feriepraktik innan 31 mars 2020 har möjlighet att bli erbjuden en plats i Falköpings kommun sommaren 2020.

Blir du erbjuden en feriepraktikplats får du information skickad till den e-postadress som du registrerade vid ansökan. Senast onsdag 27 maj måste du aktivt tacka ja till din erbjudna plats på Mina sidor https://feriebas.se/falkoping/länk till annan webbplats

Har du fått erbjudande om en feriepraktik och tackat ja till din plats, får du ett brev med information om din feriepraktik.

OBS! Inom flera arbetsområden behöver du som feriepraktikant visa ett utdrag från belastningsregistret.

Det gäller främst verksamheter där barn vistas så som förskola/fritids/skola men också inom kök, lokalvård och badhus. Fråga vad som gäller på din arbetsplats. Skicka omgående in blanketten om utdrag från polisens webbplats, så att du hinner få hem utdraget från belastningsregistret innan din feriepraktik startar.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/länk till annan webbplats

Praktikperiod

Arbetstiden är 6 timmar per dag måndag–fredag. Varje period är tre veckor. När du gör din ansökan väljer du den period du vill arbeta. De exakta arbetstiderna varierar beroende på i vilken verksamhet du gör din feriepraktik och det är din handledare som bestämmer vilka tider som gäller för dig.

För 2020 är det följande tidsperioder som gäller.

Period 1: 15 juni – 3 juli, 84 timmar (Midsommarafton ledig, får ej arbetas in)
Period 2: 6 juli - 24 juli, 90 timmar
Period 3: 27 juli – 14 augusti, 90 timmar

Utbetalning av ersättning

Ersättningen är 55 kr per timme och betalas ut i månadsskiftet efter utförd arbetstid, antingen 27/7, 27/8 eller 25/9. För att få ersättningen insatt på ditt konto måste du tillsammans med vårdnadshavare (förälder) registrera kontot på ett av Swedbanks kontor. Läs mer på Swedbanks webbplats http://www.swedbank.se/kontoregisterlänk till annan webbplats

Du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är mindre än 20.008 kr under hela 2020. För att få befrielse från skatteavdrag på din ersättning måste du själv skriva under i rutan Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag som du hittar längst ner på timrapporten. Din handledare skickar in timrapporten i slutet av din feriepraktik till kommunens löneenhet. Det finns ingen möjlighet för arbetsgivaren att i efterhand återbetala någon skatt, därför måste intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag skickas in tillsammans med timrapporten för att du ska kunna skattebefrias.

Blanketter och broschyrer

Olycksfallsförsäkring

Falköpings kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för alla som utför feriepraktik. För att försäkringen ska gälla får du endast arbeta under den praktikperiod som står i ditt avtal.

Covid-19

Utifrån rådande situation med Covid-19 har det blivit förändringar på många arbetsplatser. Det är därför viktigt att följa arbetsplatsens bestämmelser och rutiner, fråga din handledare vad som gäller på arbetsplatsen.