Falköpings kommun

Kommunledningen önskar alla

God Jul och Gott Nytt År!

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Magnus Schedin, tf. kommundirektör

Servicemeddelanden